11/A osztály

Történelem tantárgyi vázlatok:

55-Német megszállás-nyilas rémuralom
49-52-A II-világháború rövid vázlata

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ADATTÁR-1920-1944-Mo
46-Világgazdasági válság Mo-on
42-43-A Horthy korszak politikai és gazd-konsz.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
40-A világháború küszöbén
39-A nácizmus Németországban
37-A világgazdasági válság-vázlat
36-A bolsevik Oroszország-Szovjetunió-vázlat
35-Köztes Európa-vázlat-vázlat
34-Az olasz fasizmus és tekintélyuralmi-vázlat
33-A győztes Eu gondjai-vázlat
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
31-A polg-dem-bukása és a Tanácsköztársaág-órai vázlat
29-30-Mo az I. világháborúban-Az őszirózsás forradalom-vázlat
27-A világforradalom bűvöletében-vázlat
24-26-Az első világháború-órai vázlat
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
12-23-ÖSSZEFOGLALÁS-A KIEGYEZÉSHEZ VEZETŐ ÚT ÉS A DUALIZMUS KORA
16-18-A dualizmus kora I-vázlat
15-A nemzetiségi kérdés 1849-1868-vázlat
14-A kiegyezés-vázlat
13-Az ellenállástól a megbékélésig-vázlat
12-Az önkényuralom rendszere-vázlat
11-ISM-Az 1848-49 forradalom és szabadságharc-vázlat-bőv-
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
11-10-A társadalmi, nemzeti ellentétek kiéleződése-vázlat
11-9-Az egyenlőtlen fejlődés-vázlat
11-8 A gyarmatosítás újabb hulláma-vázlat
11-7-Az Egyesült Államok felemelkedése, a polgárháború (1861-65)-vázlat
11-6-A hármas szövetség és az antant létrejötte-vázlat
11-5- Népesedési folyamatok és a polgári állam jellemzői-vázlat
11-4-Az ipari forradalom újabb hulláma-vázlat
11-3-A német egység létrejötte-vázlat
11-2-Az olasz egység megvalósulása
11-1-A forradalmakat felváltó hatalmi politika-vázlat