RÉVFÜLÖPI ÉRTÉKTÁR

Mi legyen révfülöpi érték?

Tisztelt révfülöpi lakosok és üdülőtulajdonosok!

Révfülöpön Települési Értéktár Bizottsága működik!

A bizottság kéri a révfülöpi lakosokat, üdülőtulajdonosokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy tegyenek javaslatokat a települési értéktárba felveendő helyi értékekre.

Bárki kezdeményezhet és a bizottság örömmel fogad minden ötletet, javaslatot.

A bizottság tevékenységét jogszabályok határozzák meg. Ezek alapján készült formanyomtatványon lehet javaslatot tenni a helyi értékre és

  • e-mailben (hivatal@revfulop.hu), vagy
  • postai úton (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.) vagy
  • személyesen kell eljuttatni a Révfülöpi Települési Értéktár Bizottságnak.

A formanyomtatvány innen letölthető, kinyomtatható:

VÁRJUK JAVASLATAIKAT A HELYI ÉRTÉKEK SZÁMBAVÉTELÉHEZ!

Tájékoztató dokumentumok letöltése:

Jogszabályi háttér:

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300114.kor

2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1200030.TV